Maak hier een afspraak voor een vrijblijvende intake
Training
hartcoherentie en mindfulness
NL EN

Kosten

International Students EHIC

For students with an EHIC card, care at Boncura is fully reimbursed and billed direct at Zilveren Kruis – Groep Buitenlands Recht. Make sure you send of take a copy of your card at the start of your treatement.

International Students (mostly outside the EU) with student health policies such as AON, OOM, Aruba Plan, etc.

These insurances generally reimburse a limited numer of sessions. If you want to know for certain, wheter your treatment is eligible for reimbusement, contact your insurer befor you come on intake to prevent private costs.

Contracten zorgverzekeraars 2020

Voor 2020 heeft Boncura contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit houdt in dat u geen factuur krijgt, maar de kosten rechtstreeks worden gedeclareerd bij uw verzekeraar. Voor behandeltrajecten die gestart zijn in 2019 gelden nog andere voorwaarden: klik hier voor meer informatie. Declaratie van uw zorgkosten bij Boncura GGz wanneer u behandeling gestart is in 2019

Bijzondere voorwaarden 2020:

Voor de verzekerden van CZ , Just, OHRANationale Nederlanden, Delta Lloyd en ONVZ geldt dat er maar 1 behandelpakket geïndiceerd mag worden per jaar. Heeft u meer zorg nodig, dan wordt u, indien noodzakelijk, verwezen naar de specialistische GGz.  U kunt desgewenst ook de extra zorg zelf betalen.

 

Regelmatig wordt er door medisch specialisten verwezen naar Boncura GGz, wanneer er behandeling geïndiceerd is binnen de basis GGz. Voor verzekerden van ONVZ geldt dat er niet door een medisch specialist uit het ziekenhuis verwezen mag worden. Verwijzing naar Boncura GGz mag voor de verzekerden van ONVZ alleen door een huisarts of bedrijfsarts.

 

Verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist

De behandeling bij Boncura wordt vergoed, als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

Eigen risico

Het verplicht eigen risico is in 2020 vastgesteld op €385,- .

Toelichting

Kosten

De kosten van de zorg bij Boncura GGz wordt berekend in ‘zorgzwaartepakketten’. De behandelaar bespreekt met u als cliënt welk zorgzwaartepakket passend zijn bij de klachten.
De kosten van de basis GGz wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars mogen hier in beperkte mate van afwijken. Hieronder vindt u de tarieven van de NZA voor 2020:

Let op:

Ook de intake/ het eerste contact valt onder de behandeling. Soms blijkt tijdens het 1ste gesprek dat de klachten niet behandeld kunnen worden in de basis ggz of u besluit zelf om niet in behandeling te gaan. Wij brengen dan de bestede tijd in rekening bij de zorgverzekeraar. Dit bedrag (€219,53) is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bij Boncura GGz wordt het grootste gedeelte van de tijd geïnvesteerd in behandeling met u als cliënt, echter er is ook (in mindere mate) tijd nodig voor verslaglegging en soms overleg of consultatie met een collega behandelaar. Deze tijd wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

 

Particulier

Uw behandeling kan ook geheel particulier vergoed worden, wij hanteren hier de tarieven van de NZA voor, een verwijzing van de huisarts is dan niet noodzakelijk. Naast tijd voor behandeling in de behandelkamer, is er ook tijd nodig voor dossiervorming, deze kosten worden ook doorberekend op uw factuur.