Maak hier een afspraak voor een vrijblijvende intake
Training
hartcoherentie en mindfulness
NL EN

Kosten

UPDATE Augustus 2020:

 

Voor de specialistische GGz is er geen mogelijkheid voor patienten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis/ Avero Achmea/ FBTO/ Interpolis/ ProLife. 

 

Klik hier voor het meest recente dekkingsoverzicht.

Basis GGz

Contracten zorgverzekeraars 2020

Voor 2020 heeft Boncura contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit houdt in dat u geen factuur krijgt, maar de kosten rechtstreeks worden gedeclareerd bij uw verzekeraar. Voor behandeltrajecten die gestart zijn in 2019 gelden nog andere voorwaarden: klik hier voor meer informatie. Declaratie van uw zorgkosten bij Boncura GGz wanneer u behandeling gestart is in 2019

Bijzondere voorwaarden 2020:

Voor de clienten die behandeling volgen binnen de basis GGz geldt dat er maar 1 behandelpakket geïndiceerd mag worden per jaar. Heeft u meer zorg nodig, dan wordt u, indien noodzakelijk, verwezen naar de specialistische GGz bij Boncura of elders.

 

Regelmatig wordt er door medisch specialisten verwezen naar Boncura GGz, wanneer er behandeling geïndiceerd is binnen de basis GGz. Voor verzekerden van ONVZ geldt dat er niet door een medisch specialist uit het ziekenhuis verwezen mag worden. Verwijzing naar Boncura GGz mag voor de verzekerden van ONVZ alleen door een huisarts of bedrijfsarts.

 

Verwijzing door de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist

De behandeling bij Boncura wordt vergoed, als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

Eigen risico

Het verplicht eigen risico is in 2020 vastgesteld op €385,- .

Toelichting

Kosten

De kosten van de zorg bij Boncura GGz wordt berekend in ‘zorgzwaartepakketten’. De behandelaar bespreekt met u als cliënt welk zorgzwaartepakket passend zijn bij de klachten.
De kosten van de basis GGz wordt jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverzekeraars mogen hier in beperkte mate van afwijken. Hieronder vindt u de tarieven van de NZA voor 2020:

Let op:

Ook de intake/ het eerste contact valt onder de behandeling. Soms blijkt tijdens het 1ste gesprek dat de klachten niet behandeld kunnen worden in de basis ggz of u besluit zelf om niet in behandeling te gaan. Wij brengen dan de bestede tijd in rekening bij de zorgverzekeraar. Dit bedrag (€219,53) is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bij Boncura GGz wordt het grootste gedeelte van de tijd geïnvesteerd in behandeling met u als cliënt, echter er is ook (in mindere mate) tijd nodig voor verslaglegging en soms overleg of consultatie met een collega behandelaar. Deze tijd wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar.

Internationale Studenten EHIC

Voor studenten met een EHIC kaart wordt de zorg bij Boncura volledig vergoed en gedeclareerd bij Zilveren Kruis – Groep Buitenlands Recht.

Internationale Studenten (veela buiten EU) met studentenverzekerzekeringen zoals AON, OOM, Arubaplan, etc.

Over het algemeen vergoeden deze verzekeringen een beperkt aantal sessies. Wilt u zeker weten of uw behandeling in aanmerking komt voor vergoeding, neem dan contact op met uw verzekeraar, voordat u op intake komt om particuliere kosten te voorkomen.

 

No show beleid Boncura

Een wijziging of annulering van een afspraak kan alleen met een legitieme reden. Wanneer u uw afspraak wilt wijzigen kunt u dit telefonisch doen mits u minimaal 24 uur van tevoren belt. Wanneer u uw afspraak wilt afzeggen, dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen via telefoonnummer 053 7200 888. Buiten openingstijden kunt u mailen naar info@boncura.nl.

Wanneer u niet op tijd afbelt of niet op uw afspraak verschijnt, zijn wij genoodzaakt het no-show tarief in rekening te brengen per niet nagekomen afspraak. Voor de eerste afspraak (intakegesprek) bedraagt het no show tarief  €106,25. Voor iedere vervolgafspraak geldt een no show tarief van €97,50.

Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.