Maak hier een afspraak voor een vrijblijvende intake
Training
hartcoherentie en mindfulness
NL EN

Samenwerking Medisch Spectrum Twente

 

Boncura biedt specifieke preventieve programma’s voor mensen die deelnemen aan de hartrevalidatie van het Medisch Spectrum Twente (MST). Deze vinden maandelijks een aantal keer plaats binnen het ziekenhuis. U kunt hier aan deelnemen na verwijzing van de afdeling cardiologie van het MST. 

 

Preventie

 

De methoden van Boncura GGz hebben hun oorsprong in de klinische praktijk van het algemeen ziekenhuis. Stress heeft een effect op het lichaam en is hiermee een factor die van invloed is op de gezondheid van mensen met hartproblemen.

Toni Madorran (behandelaar Boncura) heeft vele jaren gewerkt binnen het Medisch Spectrum Twente als behandelaar van cardiale patiënten met stemming en angsklachten.   Op basis van de resultaten van onderzoek en praktijkervaring, heeft hij een samenhangend programma ontwikkeld voor preventie van stemming en angstklachten.  De methode is onderzocht en werkt aantoonbaar: mentale en fysieke klachten worden minder of verdwijnen.

 

Met behulp van apps en (digitale) meetinstrumenten (van o.a. Heartmath) geven wij onze cliënten binnen preventieve programma’s (o.a. in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente) inzicht in hun gezondheid en bereikte resultaten tijdens en na de behandeling. De combinatie van interventies bewerkstelligen een gedragsverandering bij cliënten die er voor zorgt dat men niet in oude patronen terugvalt. Deelnemers van een groepsbehandeling kunnen onderling, op een veilige manier, met elkaar in contact treden en zo elkaar motiveren.

 

 

Verantwoordelijkheid nemen voor de eigen gezondheid

 

Boncura GGz werkt vanuit de overtuiging dat het eigen gedrag van grote invloed is  op de gezondheid. Wij zijn er van overtuigd dat mensen kunnen veranderen, zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor hun gezondheid en hierdoor resultaten behalen. Het aanleren van vaardigheden en zelf-management is een voorwaarde voor een gezondere en productievere levensstijl op de lange termijn.