Maak hier een afspraak voor een vrijblijvende intake
Training
hartcoherentie en mindfulness
NL EN

Clienttevredenheid

Via ZorgkaartNederland kunnen cliënten een openbare review plaatsen, die u onder aan de website kan zien. Op het einde van de behandeling worden door middel van digitale lijsten tevens de tevredenheid (digitaal) gemeten.

Over 2019 was de gemiddelde waardering een 8,4 (1-10) voor de algemene tevredenheid .

Zie hier het volledige rapport CQ index 2019 Boncura GGz

 

 

Medenzeggenschap

Boncura geeft ruimte aan medezeggenschap over de organisatie via periodieke bijeenkomsten waarbij clienten in gesprek kunnen over onderwerpen als

 

Mocht je geïnteresseerd als cliënt van Boncura om mee te praten hierover, nodigen we je van harte uit om je aan te melden via deze link.

 

 

Leveringsvoorwaarden

Boncura GGz werkt volgens de algemene leveringsvoorwaarden van GGz Nederland (2017). Deze zijn via de volgende link in te zien

Leveringsvoorwaarden GGz Nederland

 

Privacyregelement

Bij Boncura GGz wordt er discreet met uw informatie omgegaan. Dit is samengevat in ons privacyreglement:

Privacyreglement Boncura

 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige GGZ’, dat wil zeggen generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Boncura heeft een goed gekeurd statuut (door zorginzicht.nl) en dit statuut is via deze link in te zien: kwaliteitsstatuut 

 

Toezicht

Boncura GGz is een toegelaten instelling door het ministerie van VWS conform de Wet Toezicht Zorg Instellingen (WTZI). Het bestuur van Boncura GGz staat onder toezicht volgens de zorgbrede governance code.

 

Klachtenprocedure van Boncura
Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar uw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij bieden u daarom drie mogelijkheden om uw klacht bij ons kenbaar te maken.

 

Melden bij medewerker van Boncura
Als u een klacht heeft kunt u dit direct melden bij één van onze medewerkers. Deze zal de klacht met u bespreken en samen met u naar een oplossing zoeken. Komt u er samen niet uit, dan kunt u de klacht schriftelijk indienen bij de directie van Boncura. Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen door een lid van de directie. De directie zal met u in gesprek gaan over uw klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

 

Externe klachtenfunctionaris
Is uw klacht onvoldoende opgelost, of duurt de afhandeling van uw klacht langer dan zes weken, dan kunt u uw klacht indienen bij de externe klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg. De externe klachtenfunctionaris zal u van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen.
Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om rechtstreeks uw klacht in te dienen bij de externe klachtencommissie.

 

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Klachtenportaal Zorg
Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

info@klachtenportaalzorg.nl
www.klachtenportaalzorg.nl

 

Geschilleninstantie KPZ

Lost een gesprek met de klachtenfunctionaris het probleem niet op? Dan kunt u een rechtszaak aanspannen. Maar Boncura GGz biedt u ook een laagdrempelig alternatief: de onafhankelijke Geschilleninstantie KPZ.

 

Contactgegevens geschilleninstantie KPZ
Stichting Geschilleninstantie KPZ

Westerstraat 117
1601 AD Enkhuizen

 

info@klachtenportaalzorg.nl
www.klachtenportaalzorg.nl

 

Cookies